Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-151/13

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 24. skupščine družbe Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda  24. skupščine družbe Telekoma Slovenije, d.d., z dne 5. 6. 2013, ki so ga podali delničarji: MODRA ZAVAROVALNICA d.d. – PPS, INTERSVET d.o.o., PERSPEKTIVA FT d.o.o., NFD 1, mešani fleksibilni podsklad, Jugovzhodna Evropa, DBS, d.d., KD GALILEO, mešani fleksibilni sklad, KD BALKAN, delniški sklad, KD NOVI TRGI, delniški sklad, KD RASTKO, evropski delniški sklad, KD DIVIDENDNI, delniški sklad, KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA, POKOJNINSKA DRUZBA A, d.d., VIZIJA HOLDING ENA.k.d.d. in VIZIJA HOLDING, k.d.d.. Družba je nasprotni predlog prejela dne 5. 6. 2013.


Besedilo nasprotnega predloga je v pripetem dokumentu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.


Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si še najmanj pet let od datuma objave.

 

 

Uprava družbe
Datum: 10.06.2013