Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-774/13

VELANA d.d., Ljubljana

Sklepi nadzornega sveta družbe Velana d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI, družba VELANA d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

SKLEPI 42. seje NADZORNEGA SVETA DRUŽBE VELANA d.d., Ljubljana, ki je bila dne 30.07.2013 ob 12:00 uri v prostorih družbe Velana d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana.

SKLEP 1:

Potrdi se zapisnik  41. seje nadzornega sveta družbe Velana d.d. z dne  29.03.2013.

SKLEP 2:

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar-junij 2013.

Obvestilo bo od 31.07.2013 najmanj pet let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.velana.si).

 

                                                                      

 

Predsednik nadzornega sveta Velana d.d.
Damjan Škofič
Datum: 31.07.2013