Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1197/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

38. redna seja nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/2007) uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo:

38. redna seja nadzornega sveta.

Nadzorni svet Modre linije holding, d.d., se je sestal na 38. redni seji, dne 16.12.2013.
 

  • Potrdil je zapisnik predhodne seje in pregledal izvajanje sprejetih sklepov;
  • Seznanil se je s poslovanjem družbe v prvih enajstih mesecih letošnjega leta;
  • Seznanil se je z aktivnostmi uprave pri pomembnih naložbah;
  • Imenoval je revizijsko komisijo nadzornega sveta.Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 17.12.2013