Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-50/14

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in  veljavne zakonodaje objavlja Modra linija holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi pravnomočnega sklepa o pripojitvi družbe Interfin naložbe d.d. Koper k družbi Modra linija holding, finančna družba, d.d. je prevzemna družba postala lastnik 274.523 delnic Modre linije holding d.d.. Te delnice imajo sedaj status lastnih delnic in predstavljajo 8,58% vseh izdanih delnic.   Delnice so prišle v last Modre linije holding, finančne družbe, d.d., na podlagi pogodbe o pripojitvi.  Na osnovi tega dejstva cena delnic in vrednost celotnega posla nista opredeljena.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 12.09.2014