Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-775/14

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Modra linija holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je  17.09.2014 sestal na svoji 41. Redni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  1. Za predsednika nadzornega sveta se izvoli  Sonja Žitko.
  2. Nadzorni  svet se je seznanil z odstopom prdsednika uprave Modra linija holding d.d.  Žarka Ždraliča in na to mesto imenoval  Klemše Leona. Za člana uprave je bil imenovan   Žarko Ždralič.
  3. Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranim polletnim poročilom skupine in družbe Modra linija holding d.d. za poslovno leto 2014.
  4. Seznanil se je s prejeto odločbo registrskega sodišča o pripojitvi Interfin naložbe d.d. Koper k Modri liniji holding d.d.  in  s spremenjenim stanjem v Modri liniji holding d.d..
  5. Seznanil se je z  informacijo o aktivnostih uprave pri pomembnih naložbah.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe( www. ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 18.09.2014