Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-1/17

Tekstina, d. d., Ajdovščina

Sklic na dokument: Revidirano letno poročilo družbe Tekstina d.d. Ajdovščina za leto 2015

Dopolnitev Izjave o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Družba Tekstina d.d., Ajdovščina skladno z odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 22.12.2016, v prilogi objavlja dopolnjeno Izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je tudi del revidiranega letnega poročila družbe za leto 2015.

Sporočilo bo od dne te objave objavljeno tudi na spletni strani družbe www.tekstina.si .

Uprava družbe
Datum: 06.01.2017