Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-10/17

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Sprejet sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo Delo Prodaja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 6.01.2017 na predlog družbe Delo Prodaja, d.d., izdalo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja nad družbo Delo Prodaja, d.d.

Razlog uvedbe postopka je, da se omogoči vsem finančnim upnikom, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju, izvedejo potrebne ukrepe za reprogramiranje finančnih dolgov družbe Delo Prodaja, d.d.

Uvedeni postopek je namenjen prestrukturiranju izključno finančnih obveznosti družbe in nima vpliva na obveznosti družbe, ki jih ima le-ta do države, zaposlenih, dobaviteljev in drugih v okviru rednega poslovanja družbe.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.delo-prodaja.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom Sporočila za javnost.

                                                                                                         Uprava

 

Datum: 06.01.2017