Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-209/17

NLB, d. d., Ljubljana

Obvestilo o začetku postopka prodaje 100 % osnovnega kapitala družbe NLB Nov penziski fond AD Skopje, Republika Makedonija

Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana (“NLB”) objavlja začetek iskanja vlagateljev za nakup 100 % osnovnega kapitala družbe NLB Nov penziski fond AD Skopje (“NLB NPF”), pokojninske družbe, ki upravlja dva pokojninska sklada v Republiki Makedoniji (pokojninski sklad obveznega drugega stebra in pokojninski sklad prostovoljnega tretjega stebra), katerih skupna vrednost premoženja v upravljanju znaša cca. 370 milijonov EUR. Dodatne informacije o NLB NPF in NLB so na voljo na spletni strani NLB NPF: http://www.nlbnpf.mk in spletni strani NLB Skupine: http://www.nlbgroup.si. NLB je lastnik 51% osnovnega kapitala NLB NPF, preostali del je v lasti NLB Banke AD Skopje, Republika Makedonija ("NLB Banka Skopje"), hčerinske družbe NLB, ki svoj lastniški delež v osnovnem kapitalu NLB NPF prodaja skupaj z NLB.       

NLB Poslovalnica za podjetniške finance v imenu NLB in NLB Banke Skopje organizira in vodi postopek prodaje.

Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije o sodelovanju v postopku prodaje zahtevajo tako, da se obrnejo NLB Poslovalnico za podjetniške finance, na Karla Kača (tel. +386 1 476 5228; email novi@nlb.si) ali Braneta Gregorca (tel. +386 1 476 5104; email: novi@nlb.si). NLB (preko NLB Poslovalnice podjetniških finance ali drugače) in NLB Banka Skopje si pridržujeta pravico, da pred vključitvijo potencialnega vlagatelja v postopek prodaje od zainteresiranega vlagatelja po lastni presoji zahtevata dodatne informacije o zadevnem vlagatelju in/ali njegovem predvidenem financiranju predlagane transakcije.

To obvestilo je pripravljeno izključno z namenom seznaniti potencialne vlagatelje z možnostjo, da izrazijo interes za sodelovanje v postopku prodaje in nikakor ne obvezuje niti NLB niti NLB Banko Skopje k sklenitvi kakršnega koli sporazuma o zadevni prodaji ali transakciji s katerim koli potencialnim vlagateljem.

To obvestilo ne predstavlja oziroma ni del ponudbe ali vabila za prodajo ali izdajo ali nagovarjanja k nakupu ali vpisu katerih koli vrednostnih papirjev NLB NPF ali vrednostnih papirjev v katerem koli drugem subjektu, poleg tega to obvestilo ali kateri koli njegov del ne sme biti podlaga za kakršno koli pogodbo ali naložbeno odločitev v zvezi s tem, prav tako se nanj ne sme zanašati v zvezi s tako pogodbo ali naložbeno odločitvijo.

To obvestilo bo od 17.3.2017 objavljeno tudi na spletni strani NLB (www.nlb.si).

NLB d.d., Ljubljana
Odnosi z vlagatelji
Datum: 17.03.2017