Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-211/17

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d., Ljubljana

Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja nasprotne predloge in zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine banke, ki jih je dne 14.3.2017 prejela od delničarjev KD Kapital d. o. o., KD Group d. d. in Adriatic Slovenica d. d.

Nasprotni predlogi in zahteva za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so priloženi v pripetem dokumentu.

Nasprotni predlogi in zahteva za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh banke www.dbs.si, na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 17. 3. 2017

                                                                     

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke

 

 

Datum: 17.03.2017