Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-212/17

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

101. seja nadzornega sveta z dne 17. marca 2017

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Term Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je na svoji 101. seji, dne 17. marca 2017, seznanil z rezultati poslovanja družbe in s finančnim stanjem v družbi. Nadzorni svet je tudi imenoval g. Bojana Petana za predsednika uprave družbe za obdobje od 1.8.2017 do 31.7.2022.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom

O podjetju – medijsko središče – sporočilo za javnost

Uprava
Datum: 17.03.2017