Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-18/17

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Objava informacije o pomembnih deležih

Na podlagi določila 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, družba Gorenjska banka d.d., Kranj objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev v kapitalu banke:

AIK banka AD Beograd  je Gorenjsko banko d.d., Kranj dne 17.03.2017 z obrazcem P-DEL: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev obvestila, da se ji je povečal delež v kapitalu banke iz 19,84% na 20,10% s pridobitvijo 1.019 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR. AIK banka AD Beograd ima v lasti 77.969 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

Andrej Andoljšek, predsednik uprave
Datum: 20.03.2017