Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-54/17

KD d.d., Ljubljana

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2016

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 110. ter 111. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2016. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji 25. 4. 2017.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe KD d.d. www.kd-fd.si od 25. 4. 2017 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.

KD d.d.
Datum: 25.04.2017