Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-63/17

Impol 2000, d. d., Slovenska Bistrica

Letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba Impol 2000, d. d., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Impol 2000, d. d.) objavlja revidirano letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za leto 2016, katerega je potrdil upravni odbor na seji dne 25. 4. 2017.

Revidirano letno poročilo se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani skupine Impol, www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava družbe Impol 2000, d. d.
Datum: 26.04.2017
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2016