Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-492/17

ABANKA d.d., Ljubljana

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2017 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo ter dobro poslovno prakso družba Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prve tri mesece poslovnega leta 2017.

Vsebina objave bo od 19. maja 2017 dalje dostopna tudi na spletni strani www.abanka.si.

Abanka je prvo trimesečje leta 2017 zaključila s čistim dobičkom v višini 17,0 milijona evrov, v enakem lanskem obdobju je banka ustvarila čisti dobiček v višini 20,2 milijona evrov. Nižji dobiček je predvsem posledica za 3,6 milijona manj ukinjenih oslabitev in rezervacij kot v primerljivem obdobju lani. Abanka je sicer v prvem trimesečju leta 2017 v okolju nizkih obrestnih mer in v zelo konkurenčnem okolju realizirala 19,0 milijona evrov čistih obresti, ki so bile za 5,7 odstotka nižje kot v enakem lanskem obdobju, čiste opravnine, ki so znašale 10,8 milijona evrov, pa so bile za 5,7 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Banka tudi v letu 2017 sledi cilju stroškovne optimizacije, kar se odraža v nižjih stroških v primerjavi s prvim trimesečjem leta 2016. Stroški poslovanja v višini 16,2 milijona evrov so bili v prvem četrtletju leta 2017 namreč nižji za 5,9 odstotka oziroma za 1,0 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je 31. marca 2017 znašala 3.677,9 milijona evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,8 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna. Količnik skupnega kapitala in količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala Abanke sta na dan 31. marec 2017 znašala 25,64 odstotka.

Stabilnost in trdnost banke potrjuje tudi mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings, ki je 5. maja 2017 Abanki zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja z BB na BB+ ter ji pripisala stabilno oceno obetov. Agencija je zvišala tudi oceno vitalnosti banke z bb na bb+. Kratkoročna ocena kreditnega tveganja B, ocena zunanje podpore 5 in ocena praga zunanje podpore banke No Floor ostajajo nespremenjene.

V letu 2017 v banki nadaljujemo s procesom prestrukturiranja in optimiziranjem poslovanja, intenzivno stopamo po poti digitalizacije bančnih storitev ter nadgrajujemo funkcionalnosti na elektronskih in mobilnih poteh, kar omogoča povezovanje z odličnostjo finančnih storitev in vpliva na nižje stroške poslovanja.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 19.05.2017