Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-501/17

NAMA, d.d. LJUBLJANA, Ljubljana

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe NAMA d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE

glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 10.5.2017 v časopisu Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil poslovodstvu ciljne družbe posredovan po pošti in ga je družba prejela dne 10.5.2017.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe je v priponki.

Informacija bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana www.nama.si od 19.5.2017 dalje najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 19.05.2017