Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-136/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

NAMA, d. d., Ljubljana – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe NAMA, d. d., Ljubljana, povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

NALN

Datum sklica skupščine družbe:

Sreda, 21. 6. 2017, ob 12.00 uri

Višina predlagane dividende:

0,1668 EUR

Rok izplačila dividend:

Petek, 30. 6. 2017

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Četrtek, 29. 6. 2017

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 28. 6. 2017

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.05.2017