Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-637/17

DZS, d. d., Ljubljana

Pomembnejši sklepi s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na svoji seji dne 14. junija 2017 sprejel letno poročilo družbe DZS, d.d. in Skupine DZS za leto 2016 z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe.

To sporočilo bo od 15.6.2017 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                   Uprava družbe

Datum: 15.06.2017