Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-171/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza organizirala tiskovno konferenco in predstavila načrte za prihodnost

V četrtek, 15. junija 2017, se je ob 11. uri, v dvorani Ljubljanske borze odvila tiskovna konferenca. Glavni namen konference je bil predstavitev nove celostne grafične podobe, pregled izvedenih aktivnosti v prvem polletju in načrt dela v prihodnje.

Na tiskovni konferenci je imel glavno besedo prvi mož Ljubljanske borze, g. Aleš Ipavec, ki je predstavil aktivnosti in delo Ljubljanske borze v prvi polovici leta, kasneje pa je sledila predstavitev načrtov in programov v prihodnje. Navzočim so bili predstavljeni glavni mejniki, ki jih je postavila Ljubljanska borza v tem polletju s številnimi dogodki, aktivnostmi ter tudi uvedbo novega trga, SI ENTER. Center zanimanja je predstavljalo nadaljevanje predstavitve, ko se je g. Ipavec dotaknil novih programov, aktivnosti in ciljev Ljubljanske borze.

Ljubljanska borza v letošnjem letu nadaljuje z aktivno in uspešno promocijo najelitnejših borznih družb. Borznim družbam, ki so članice Prve kotacije bo omogočila, da se udeležijo različnih roadshowow po svetu in sicer v New Yorku, Pragi, Bukarešti, Beogradu in Ljubljani. Svoje sodelovanje želimo razširiti tudi v Nemčijo in Skandinavske države. Od tega velja omeniti, da je ravno včeraj potekal uspešen Webcast, ki ga je spremljalo več kot 50 investitorji iz dvanajstih držav celega sveta.

Poleg promocij najelitnejših borznih družb se Ljubljanska borza osredotoča tudi na tesnejše in uspešnejše sodelovanje z večletnimi partnerji. Že v torek, 20. junija 2017, bo organizirano prvo Srečanje izdajateljev in članov Ljubljanske borze, ki poteka v soorganizaciji z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Centralno klirinško depotno družbo. Konec leta sledi še prednovoletni sprejem uprav udeležencev slovenskega finančnega trga in podelitev nagrad najboljšim borznim družbam.

Poleg vsega že naštetega, Ljubljanska  borza v letu 2017 pripravlja še dva nova in večja projekta. Prvi je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, drugi pa finančnemu opismenjevanju, ki je v današnjem času ključnega pomena. Ker Slovenija velja za eno izmed vodilnih držav na področju Start up podjetij tesno sodelujemo z organizacijami, ki nudijo podporo le tem in razvijamo nove ideje za izboljšanje položaja tudi v prihodnosti. Prepričani smo, da lahko s svojo zagnanostjo, motivacijo, znanjem in željo uspejo v prihodnjih letih postati pomembna družba na Ljubljanski borzi.

Ljubljanska borza postaja fleksibilna in moderna finančna institucija in kot taka bo lahko kos izzivom današnjega časa, ki ga krojijo nenehne spremembe in vedno večje zahteve, vseh akterjev na finančnih trgih.

Kot zadnja pomembna točka današnje tiskovne konference je bila predstavitev celostne grafične podobe. Ljubljanska borza predstavlja nove logotipe vseh svojih blagovnih znamk, prav tako pa skozi celostno grafično podobo utrjuje glavne vrednote, ki jo bodo odlikovale v prihodnosti: odgovornost, zaupanje, transparentnost, strokovnost, stabilnost, razum, urejenost in inovativnost. Želimo vrniti ugled Ljubljanske borze, postati promotor uspešnih slovenskih podjetij in postati eden od glavnih akterjev pri razvoju trga kapitala v JV regiji.

Zahvaljujemo se vsem predstavnikom sedme sile, ki so se udeležili dogodka in poskrbeli za medijsko kritje novinarske konference.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.06.2017