Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-638/17

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 24. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 24. redne skupščine delničarjev, ki je potekala danes, 15. junija 2017, na sedežu družbe.

 

Sprejeti sklepi skupščine:

Sprejeti sklepi 24. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlog:

K predlogu sklepa pod zaporedno točko 4 je bil podan in sprejet nasprotni predlog in sicer, da se skupščina delničarjev poleg odstopov:

  • g. Anteja Todorića s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017, in
  • g. Ivana Crnjaca s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017,

seznani še z odstopom:

  • g. Darka Kneza s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 1.6.2017, ki učinkuje z dnem 1.6.2017.

Za predlogoma sklepov pod točko 5.A (imenovanje Anteja Ramljaka za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, za 4 letno mandatno obdobje) in 5.B (imenovanje Vladimirja Bošnjaka za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, za 4 letno mandatno obdobje) je bil pod isto točko podan in sprejet nasprotni predlog 5.C:
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Tea Vujčića, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Zastopanost treh največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 76,156 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

  • Agrokor, d.d.: število delnic in glasov 4.237.376, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 70,054 %;
  • Societe Generale - Splitska banka, d.d.: število delnic in glasov 367.901, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 6,082 %;
  • Fortunat Miloš: število delnic in glasov 556, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,009 %;
  • Leskovec Ivana Frančiška: število delnic in glasov 449, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,007 %;
  • Vrbič Marko: število delnic in glasov 212, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,004 %.

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 15. 6. 2017 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 15.06.2017