Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-762/17

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in določil ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja sporočilo, da je 17. julija 2017 potekala 1. korespondenčna seja nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d..

 

Uprava družbe
Datum: 17.07.2017