Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-763/17

ABANKA d.d., Ljubljana

Obvestilo o začetku iskanja vlagateljev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, Abanka d.d. objavlja:

Obvestilo o začetku iskanja vlagateljev za nakup portfelja problematičnih terjatev v skupni vrednosti približno 246 milijonov EUR

Abanka  d.d., Slovenska 58, 15 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju imenovana “prodajalec") ob podpori svojega izključnega finančnega svetovalca, družbe PwC Svetovanje d.o.o. ("PwC"), naznanja začetek iskanja vlagateljev za nakup portfelja problematičnih terjatev (v nadaljevanju "Portfelj"). Portfelj vsebuje dobro razpršene problematične terjatve prodajalca do različnih podjetij  v skupini v skupni vrednosti približno 246 milijonov EUR. Postopek je trenutno v začetni fazi.

Zainteresirani vlagatelji se lahko za dodatne informacije o sodelovanju v postopku prodaje obrnejo na g. Petra Smutnýja (petr.smutny@cz.pwc.com) in g. Francija Tuška (franci.tusek@si.pwc.com) iz družbe PwC. Prodajalec in družba PwC si pridržujeta pravico, da pred vključitvijo investitorja v postopek prodaje po lastni presoji od njega zahtevata dodatne informacije o njem kot tudi o predvidenem načinu financiranja nakupa.

To obvestilo ne ustvarja nobene obveznosti prodajalca, da bi moral s katerim koli od morebitnih investitorjev skleniti kakršnokoli pogodbo o prodaji. Nadalje to obvestilo ne predstavlja ponudbe, vabila k nakupu ali napeljevanja k stavljenju ponudbe za nakup Portfelja ali njegovega dela, niti sestavnega dela ponudbe, vabila k nakupu  ali napeljevanja k stavljenju ponudbe. Obvestila ali katerega koli njegovega dela kakor tudi samega dejstva objave obvestila tudi ni mogoče razumeti kot podlago katerekoli pogodbe ali naložbene odločitve glede katerih koli vrednostnih papirjev izdanih s strani prodajalca.

Družba PwC opravlja svoja dejanja izključno za prodajalca v zvezi z nameravanim poslom in bo kot svojo stranko obravnavala zgolj prodajalca. Družba PwC je za ustrezno skrb za interese stranke ter za svetovanje v zvezi z zadevami omenjenimi v tem obvestilu oziroma s katerokoli zadevo ali dogovorom, na katere se nanaša to obvestilo, odgovorna zgolj prodajalcu.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 17.7.2017 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

 

 

Uprava Abanke d.d
Datum: 17.07.2017