Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-814/17

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 2.8.2017 sprejelo sklep o vpisu spremembe pri subjektu.

V skladu z navedenim sklepom, se v sodni register z dnem 7. 7. 2017 vpiše izbris člana organa nadzora: g. Vladimir Bangiev.

Na podlagi sklepa sodišča je v sodni register kot član organa nadzora družbe DELO PRODAJA, d.d. vpisan g.Miha Eržen.

To obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj destih let.

Uprava družbe

 

 

Datum: 03.08.2017