Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-19/17

UNION HOTELI d.d.

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31.7.2017 je bilo v registru imetnikov delnic družbe UNION HOTELI d. d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869,


b. skupno število lastnih delnic 5.569 oziroma 0,3104 % vseh izdanih delnic in

 

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 1.788.300
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ od 3.8.2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni direktor:

Tomislav Čeh

Datum: 03.08.2017