Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-816/17

SIVENT, d.d., Ljubljana

Obvestilo o imenovanju članov upravnega odbora družbe

Družba Sivent, d.d., Ljubljana skladno z veljavno zakonodajo in pravili Ljubljanske borze obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 2.8.2017 sprejelo sklep, da za čas do dneva sprejetja sklepa skupščine o imenovanju članov upravnega odbora za člana upravnega odbora družbe SIVENT, d.d., Ljubljana imenuje dosedanja člana upravnega odbora Tomaža Lahajnerja in Majno Šilih, ki jima je mandat potekel dne 18.7.2017. Družba je sklep sodišča o imenovanju prejela dne 4.8.2017.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe (www.sivent.si).

SIVENT, d.d., Ljubljana
Datum: 07.08.2017