Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-826/17

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

18. seja nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta družbe Kompas MTS d.d. so se dne 11.8.2017 sestali na 18. seji, kjer je nadzorni svet potrdil zapisnik predhodne seje, pregledal nameravano pripojitev družbe KOMPAS SHOP d.o.o. Ljubljana k družbi KOMPAS MTS d.d., izdelal pisno poročilo o nameravani pripojitvi ter se seznanil s poročilom ki ga je podala uprava družbe, skladno z 272. členom ZGD-1.  

Informacija bo od 11.8.2017 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 11.08.2017