Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-981/17

NAMA, d.d. LJUBLJANA, Ljubljana

Prenehanje veljavnosti Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe NAMA d.d. Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Nama d.d. Ljubljana je s strani Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana kot koordinatorja podpisnic Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Nama Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,  prejela sporočilo, da do dne 30.9.2017 ni bila prejeta zavezujoča ponudba za prodajo vseh delnic družbe. S tem je prenehal veljati naveden sporazum, prvotno sklenjen konec leta 2015. Njegov namen je bil čimbolj optimalna izvedba postopka prodaje delnic, za kar si bodo obstoječi lastniki družbe tudi v bodoče prizadevali.

Informacija o podpisu sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Nama d.d., Ljubljana je bila objavljena 24.12.2015.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana (www.nama.si) od 10.10.2017 dalje najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 10.10.2017