Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-998/17

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava notranje informacije

Na podlagi 5. odstavka 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 - skl. US, 121/2008 - odl. US, 40/2009), 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017), 1. odstavka 8. člena Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 72/2016) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NOTRANJO INFORMACIJO O ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV.

 

Družba je dne 11. 10. 2017 s sklenitvijo Pogodbe o prodaji delnic odsvojila 498.514 delnic družbe MLINOTEST, Živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (koda vrednostnega papirja – MAJG).

Objava notranje informacije o odsvojitvi vrednostnih papirjev bo od 12. 10. 2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 12.10.2017