Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1013/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 10. 10. 2017 je Okrožno sodišče v Mariboru sprejelo sklep št. Srg 2017/40746 o vpisu spremembe podatkov v sodni register, s katerim je Sava Re, d.d., postala edini lastnik Zavarovalnice Sava, d.d.

Skladno s skupščinskim sklepom so bile proti plačilu denarne odpravnine delnice manjšinskih delničarjev Zavarovalnice Sava, d.d., prenesene na Savo Re, d.d., kot glavnega delničarja družbe.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodno poslovni register je tako Sava Re, d.d., postala 100-odstotna lastnica Zavarovalnice Sava, d.d. 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 19. 10. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 19.10.2017