Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1017/17

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Sklic 25. skupščine delničarjev družbe Tovarna olja GEA d.d.

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, v nadaljevanju ZGD-1) na zahtevo delničarja družbe ETA živilska industrija, d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, matična številka: 5049237000, ki ima v lasti 230.350 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GSBG, kar predstavlja 18,35 % delež v osnovnem kapitalu družbe Tovarna olja GEA d.d. in poglavja šestič Statuta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d., sklicuje 25. zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d., ki bo v torek, 21.11.2017 ob 11:00 uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

To gradivo bo 20.10.2017 objavljeno na spletni strani družbe http://www.gea.si/ in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

Sklic skupščine, Stališče uprave GEA d.d., Zahteva ETA d.o.o. za sklic skupščine, Prijava za udeležbo in Pooblastilo za udeležbo so razvidni v pripetih dokumentih.

Uprava družbe
Datum: 20.10.2017