Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1019/17

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava notranje informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NOTRANJO INFORMACIJO O ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV.

 

Družba je dne 12.10.2017 objavila notranjo informacijo o odsvojitvi vrednostnih papirjev družbe MLINOTEST, Živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (koda vrednostnega papirja – MAJG). Na prošnjo VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev, družba dodatno obvešča delničarje, da so bili predmetni vrednostni papirji odsvojeni po ceni 4,30 EUR na delnico. Kupnino za odsvojene vrednostne papirje je družba uporabila za poplačilo svojih obveznosti.

Objava notranje informacije o odsvojitvi vrednostnih papirjev bo od 20. 10. 2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 20.10.2017