Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1040/17

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Predstavljen načrt vzdržnosti poslovanja skupine Agrokor

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Izredna uprava Agrokorja je predstavila in na spletni strani objavila načrt vzdržnosti poslovanja Skupine Agrokor oziroma njenih petih ključnih segmentov poslovanja, ki v segmentu maloprodaje vključuje tudi Skupino Mercator.

Načrt vzdržnosti poslovanja oziroma prihodnjega razvoja Skupine Mercator je bil pripravljen v sodelovanju z upravo in strokovnimi službami Mercatorja, temelji pa na strateških usmeritvah razvoja Mercatorja do leta 2021, ki jih je pripravila uprava Mercatorja. Ena od ključnih predpostavk uspešnega razvoja Mercatorja je tudi razdolževanje, ki bo Mercatorju omogočilo potreben investicijski zagon. Iz predstavljenih podatkov na ravni Skupine Mercator, ki v letu 2021 načrtuje 2.473 mio EUR prihodkov in 123 mio EUR EBITDA, je razvidno, da je Mercator bistven in odločilen trgovec v regiji in zato zelo pomemben člen v Agrokorjevem maloprodajnem segmentu. Uspešno poslovanje Mercatorja pa je osnova za nadaljnji razvoj, za zadovoljstvo zaposlenih in sodelovanje z dobavitelji.

 

Obvestilo bo od 2. 11. 2017 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.,
Uprava
Datum: 02.11.2017