Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-255/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Pravila in Navodila za trgovanje – začetek veljave in uporabe

Spremembe in dopolnitve Pravil borze z dne 2. 11. 2017, h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje, so bile dne 10. 11. 2017 objavljene v Uradnem listu RS (št. 63/17) in na spletnih straneh Ljubljanske borze ter bodo stopile v veljavo in uporabo dne 20. 11. 2017.

Na podlagi Sprememb in dopolnitev Pravil so bile sprejeta in na spletnih straneh Ljubljanske borze dne 10. 11. 2017 objavljena tudi nova:

  • Navodila za trgovanje.

Nova navodila bodo stopila v veljavo in uporabo dne 20. 11. 2017.

Spletna stran Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=678

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 10.11.2017