Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1075/17

UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o sklepih 32. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja: sklepe 32. skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

Delničarji družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana so se 13.11.2017 sestali na 32. skupščini delniške družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.690.958 delnic oziroma 94,65% delnic družbe z glasovalno pravico.  

Seznam delničarjev, ki so bili prisotni oz. zastopani na skupščini:

ACH 3 d.d.: št. delnic in glasovalnih pravic 1.351.729, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 75,6634 %

Kapitalska družba, d.d.: št. delnic in glasovalnih pravic 336.421, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 18,8313 %

Clarinos d.o.o.: št. delnic in glasovalnih pravic 2.800, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,1567%

Verbič Kristjan: št. delnic in glasovalnih pravic 4, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,0002%

VZMD: št. delnic in glasovalnih pravic 4, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,0002%

SKUPAJ: št. delnic in glasovalnih pravic 1.690.958, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 94,65 %.

Sprejeti sklepi 32. skupščine delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., izid glasovanja ter ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine. Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sporočilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/poslovna-obvestila-union-hoteli-d.d./ in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Glavni direktor:
Tomislav Čeh
Datum: 13.11.2017