Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1083/17

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
 

Nadzorni svet Prve Group plc. se je na svoji 51. redni seji dne 14.11.2017 med drugim seznanil:

  • z izvajanjem sklepov prejšnje seje nadzornega sveta in potrdil zapisnik 21. korespondenčne seje nadzornega sveta,
  • s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 9 2017,
  • s plani hčerinskih družb za obdobje 2018-2020,

Na isti seji so člani nadzornega sveta prav tako:

  • sprejeli poslovni in konsolidiran plan družbe Prva Group plc. za obdobje 2018-2020,
  • potrdili pogodbe o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leto 2017 z revizijsko hišo KPMG,
  • se seznanili s preteklimi spremembami v lastništvu družbe,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 14.11.2017