Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1082/17

UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 104. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje  družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 104. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d., ki je potekala 9.11.2017.

Na seji:

  • je nadzorni svet potrdil zapisnik 103. redne seje nadzornega sveta;
  • je nadzorni pregledal izvrševanje sklepov 103. redne seje NS in ugotovil, da so bili vsi sklepi 103. redne seje NS realizirani oziroma je realizacija v teku;
  • se je nadzorni svet seznanil s statusom posodobitve programske opreme;
  • se je nadzorni svet seznanil s statusom obnove hotelov;
  • se je nadzorni svet seznanil z aktivnostmi prodaje poslovno nepotrebnega premoženja družbe Union hoteli d.d. in soglaša k prodaji:
  • se je nadzorni svet seznanil s kratko Informacijo o poslovanju 1-10 2017 za skupino Union hoteli;

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/poslovna-obvestila-union-hoteli-d.d./.

 

Glavni direktor:
Tomislav Čeh
Datum: 14.11.2017