Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1185/17

MELAMIN, d.d., Kočevje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 126. člena ZTFI družba Melamin d.d. Kočevje objavlja naslednjo nadzorovano informacijo:

Na dan 30.11.2017 je bilo v registru delnic Melamin d.d. Kočevje, ki ga vodi KDD Centralna klirinška depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 449.872

b. skupno število lastnih delnic 17.040 oziroma 3,79 % izdanih delnic

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 432.832

Obvestilo bo od 4.12.2017 dalje in najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si 

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 04.12.2017