Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1189/17

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Nadzorni svet Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, je na današnji, 27. redni seji dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe za leto 2018.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s stanjem projekta elektronskega cestninjenja vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone v prostem prometnem toku.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

 

Komuniciranje DARS d.d.
Datum: 04.12.2017