Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1229/17

NAMA, d.d. LJUBLJANA, Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta in imenovanju predsednice uprave

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, objavlja sporočilo:

Nadzorni svet se je sestal na redni seji dne 13.12.2017. Nadzorni svet se je seznanil in sprejel nepreklicno odstopno izjavo Simone Kozjek  iz članstva v nadzornem svetu družbe Nama d.d. z dnem 1.2.2018.

Nadzorni svet je soglasno imenoval Simono Kozjek za predsednico uprave družbe Nama d.d. s petletnim mandatom, ki prične teči 2.2.2018.

Člani nadzornega sveta so potrdili dnevni red skupščine, ki bo sklicana v prihodnjih dneh in imenovali sekretarja nadzornega sveta.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. www.nama.si od 13.12.2017 dalje za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 13.12.2017