Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-4/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Začetek programa nakupov lastnih delnic

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev dne  31. 8. 2016 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba razkriva, da bo pričela z nakupi lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine pod naslednjimi pogoji:

Največji denarni znesek, namenjen nakupom lastnih delnic je 60.211,70 EUR.

Največje število lastnih delnic, ki jih bo družba poskušala pridobiti na organiziranem trgu, je 78.197.

Trajanje programa nakupov lastnih delnic je 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Delnice bo družba pridobivala s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere. O pridobitvah lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi pooblastila skupščine, bo družba uporabila za namene v skladu s 527. členom ZGD-1 ter pooblastilom skupščine.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 10. 1. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 10.01.2018