Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-41/18

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava notranje informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NOTRANJO INFORMACIJO O ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina je dne 16.01.2018 družbi MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina prodala 1.156.840 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Družba Vipa Holding d.d. - v likvidaciji po odsvojitvi ni več imetnica delnic z oznako MAJG in nima več glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.

Ta informacija bo od 17.01.2018 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 17.01.2018