Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-40/18

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Informacija o sklenitvi pogodbe za pridobitev lastniškega deleža v Deželni banki Slovenije, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Kot smo že obvestili je bila ponudba SKUPINE PRVA, d.d. in Prve osebne zavarovalnice, d.d., za nakup lastniškega deleža v višini 25%+ 1 delnica Deželne banke Slovenija, d. d.  s strani Kapitalske zadruge z. b. o., izbrana za najugodnejšo. Včeraj (dne 16.01.2018) so SKUPINA PRVA, d.d., Prva osebna zavarovalnica, d.d. in Kapitalska zadruga, z.b.o. podpisale tudi pogodbo o nakupu lastniškega deleža v višini 25 % plus ena delnica v Deželni banki Slovenije, d.d. Pogodba je sklenjena pod več odložnimi pogoji, med drugim morata kupca pridobiti tudi dovoljenje Banke Slovenije in Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d
Datum: 17.01.2018
Pripeti dokumenti:  Skupno tiskovno sporočilo