Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-44/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Odstop člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil z odstopno izjavo člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, Deana Žigona. Dean Žigon kot predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu odstopa s ponedeljkom, 22. januarja 2018.

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., bo nadomestnega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu imenoval predvidoma v februarju 2018.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 18.01.2018