Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-7/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 10.1.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 11.1.2018 do vključno 18.1.2018. V tem obdobju je družba na Ljubljanski borzi skupaj odkupila 671 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 516,67 EUR, in sicer:                

- 11.1.2018     262  delnic po ceni 0,77 EUR,
- 12.1.2018       95  delnic po ceni 0,77 EUR,
- 16.1.2018     262  delnic po ceni 0,77 EUR,
- 17.1.2018       52  delnic po ceni 0,77 EUR

Posrednik pri nakupih je bila Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 8.315 kar je predstavljalo 0,21 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 8.986 kar predstavlja  0,23 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 18.1.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 18.01.2018