Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-84/18

SIVENT, d.d., Ljubljana

Preklic sklica 22. skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana, ki je bila sklicana za 07.03.2018

Upravni odbor družbe SIVENT, d.d., Ljubljana preklicuje sklic 22. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki je bila sklicana za dne 07.03.2018 ob 10.30 uri. Objava sklica skupščine, ki se preklicuje, je bila objavljena dne 05.02.2018 na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet, spletnem portalu AJPES (www.ajpes.si) in spletni strani družbe (www.sivent.si) .

To sporočilo bo na spletni strani družbe (www.sivent.si) objavljeno za obdobje najmanj 5 let od dneva objave.  

 

 

 

Sivent, d.d., Ljubljana
Upravni odbor
Datum: 09.02.2018