Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-85/18

SKB d.d., Ljubljana

Poslovni rezultati 2017

Skupina SKB je v letu 2017 ustvarila 43,4 milijona evrov čistega dobička, kar je posledica stalne rasti prihodkov in pozornega upravljanja s tveganji in stroški

V letu 2017 je Skupina SKB[1] ustvarila čisti dobiček v višini 43,4 milijonov evrov, kar je za 31,9 odstotkov nižje kot v letu 2016. Zmanjšanje je predvsem posledica dejstva, da so rezultate, dosežene v letu 2016, okrepili naslednji izredni dogodki:

  • kapitalski dobiček v višini 9,7 milijona evrov, povezan s prodajo kapitalskih naložb,
  • sprostitev rezervacij v višini 15,5 milijonov evrov zaradi izboljšane kakovosti kreditnih portfeljev.

Osnovna dejavnost Skupine SKB je v letu 2017 pokazala znake resnične dinamike s povečanjem čistih bančnih prihodkov za 1,8% in stabilnim operativnim dobičkom iz poslovanja. Neto stroški tveganja so v tem letu ostali pozitivni, pri čemer so se sprostile rezervacije v višini 0,5 milijona evrov.

 

 

 

[1] Skupino SKB sestavljajo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select. 

SKB d.d., Ljubljana
Datum: 09.02.2018
Pripeti dokumenti:  Poslovni rezultati 2017