Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-34/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

DATALAB Tehnologije d. d. - povečanje števila delnic DATR

Izdajatelj:

DATALAB Tehnologije d. d.

Segment:

Standardna kotacija

ISIN koda:

SI0031114513

CFI koda:

ESVUFR

Oznaka:

DATR

Datum vknjižbe v KDD d.d.:

12. 2. 2018

Obstoječe št. delnic:

2.120.401

Dodatno št. delnic:

69.483

Novo št. delnic:  

2.189.884

Datum povečanja na borznem trgu:    

13. 2. 2018

Razlog:

Povečanje osnovnega kapitala družbe.

Prospekt objavljen:

Izjema od obveznosti objave prospekta.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 12.02.2018