Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
TOS-21/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 05.02.2018 do vključno 13.02.2018. V tem obdobju je družba na Ljubljanski borzi skupaj odkupila 920 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 708,40 EUR, in sicer:                

  • 05.02.2018     379  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 06.02.2018       80  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 07.02.2018     129  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 09.02.2018     147  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 12.02.2018       72  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 13.02.2018     113  delnic po ceni 0,77 EUR

Posrednik pri nakupih je bila Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 2.896 kar je predstavljalo 0,07 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 3.816 kar predstavlja  0,10 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 13.02.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 13.02.2018