Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-109/18

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

105. seja nadzornega sveta z dne 16. februarja 2018

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji 105. seji, dne 16. februarja 2018, pregledal pripojitev družbe M Kapital, d.d. k družbi Terme Čatež d.d. in sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve družbe M Kapital, d.d. k družbi Terme Čatež d.d. ter pregledal pripojitev družbe M Naložbe, d.d. k družbi Terme Čatež d.d. in sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve družbe M Naložbe, d.d. k družbi Terme Čatež, d.d. Nadzorni svet je sprejel tudi sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 16.02.2018