Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-96/18

ISTRABENZ, d.d., Portorož

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., predlagala preventivno prestrukturiranje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je ISTRABENZ, holdinška družba d.d., v torek, 13.2.2018, na Okrožno sodišče v Kopru vložila predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Soglasje k začetku postopka je podal upnik, katerega terjatve presegajo zakonsko zahtevanih 30-odstotkov vseh terjatev do ISTRABENZ, d.d..

Uvedba postopka preventivnega prestrukturiranja je pomembna za zagotovitev enakopravnega položaja vseh upnikov. Družba Istrabenz d.d. bo z vsemi upniki takoj pristopila k pripravi in sklenitvi novega sporazuma, v katerem bodo na novo definirani roki za odprodajo določenih premoženj. Za preostala premoženja družbe Istrabenz d.d. se bodo postopki odprodaje nadaljevali.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 14.02.2018