Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-22/18

CETIS, d. d., Celje

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: izdajatelj), objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj je 14. 2. 2018 od družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.o.o., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: odsvojitelj), prejel obvestilo, da je odsvojitelj odsvojil 18.649 delnic izdajatelja (delnic z oznako CETG), kar predstavlja 9,3248 % vseh delnic izdajatelja. Po odsvojitvi odsvojitelj nima več v lasti nobene delnice izdajatelja.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si). 

 

Upravni odbor družbe
Datum: 14.02.2018